Zarząd  

 

     

Komitet założycielski:

   
Powszechniak Wojciech Stępień Stanisław Pochwatka Wojciech Dariusz
     

Organ sprawujący nadzór

   
     
  Starosta Powiatu Puławskiego  
     

Zarząd

   
     
  Prezes zarządu:

Pochwatka Wojciech Dariusz

  Sekretarz:

Powszechniak Wojciech

  Skarbnik:

Stępień Stanisław

  Członek zarząd:

Dębowska Urszula

  Członek zarząd:

Grobel Andrzej

     

Komisja Rewizyjna

   
     
Jarząbek Halina Ceckiewicz Marek Kraszewski Tomasz